Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

WHEN NOTHING ELSE WORKS, THERE'S STILL EFT LLL-EFT

Ja, EFT (Emotional Freedom Techniques), dat is waar het hier bij mij allemaal over gaat. Enige tijd geleden is door de ontwikkelaar ervan, Gary Craig, aan deze naam overigens "Official" of "Gold Standard" ("Officiële" of "GoudStandaard") toegevoegd, vanwege alle doorgaans minder adequate variaties die er in de loop van zo'n 15 jaar op EFT (ook vaak "Tapping" genoemd) ontwikkeld zijn, op internet worden aangeboden en toegepast worden. Ben je nog niet bekend met deze baanbrekende, in principe zo simpele, logische methode, grijp dan nu je kans om er zoveel mogelijk over te weten te komen. Deze "Techniek voor Emotionele Vrijheid" is namelijk ’n zeer flexibel gereedschap voor verbetering en herstel, dat voor bijna alles gebruikt kan worden. 'n Veel gehoorde reactie van mensen die er al wèl bekend mee zijn is: "Dit had veel eerder uitgevonden moeten zijn." Inderdaad, en 't toepassen ervan zou in 't heden minstens zo gewoon moeten zijn als 't nemen van 'n aspirientje. Dàt is de plek in het leven die EFT doorgaans heeft voor de meesten die 't al in hun rugzak hebben en bijvoorbeeld eventuele zwaardere KernProblemen er al mee hebben opgelost. Ook deskundigen op het gebied van welzijn en gezondheid, zoals Louise Hay (van "Je kunt je leven helen") en de recent overleden psycholoog Wayne Dyer (van "Niet morgen, maar nu") hebben al jarenlang vol overtuiging de werking van EFT verkondigd! In ons eigen land wordt sinds zo'n 10-15 jaar met deze methode gewerkt door vele tientallen EFT-deskundigen, waaronder ook steeds meer oorspronkelijk reguliere psychologen en artsen, bijvoorbeeld Gabriëlle Rutten (van huis uit arts maar al 10 jaar geleden grotendeels en inmiddels totaal overgestapt naar EFT). In bijvoorbeeld Engeland wordt er ook al in 10-15 ziekenhuizen dagelijks intensief mee gewerkt en wordt zorgend personeel erin opgeleid (zie bijvoorbeeld: eftregister.com/doctors-hospitals-use-eft/). Ze moeten ook wel, want de werking van deze methode, hoewel nog niet aan alle kanten "wetenschappelijk bewezen", ook (of liever: zéker) de reguliere gezondheidszorg kan zich met zijn verantwoordelijkheid voor het welzijn van zoveel mensen niet permitteren de, in allerlei gezondheidsopzichten, wijd reikende waarde van Emotional Freedom Techniques zomaar te negeren.  

Op deze site dus veel informatie over EFT (praktisch/theoretisch/achtergrond). Als je er zorgvuldig mee omgaat, kun je aan de hand hiervan jezelf al snel van veel ongemakken bevrijden (acuut/preventief/achteraf). Gun jezelf wel even de tijd om alles rustig te lezen en te oefenen.

                          WAAR EMOTIONELE BEVRIJDING
                          FYSIEKE GEZONDHEID BRENGT

LET OP: E(motional F(reedom) T(echniques) is iets anders dan E(motionally) F(ocused) T(herapy), de relatietherapie van S. Johnson uit Canada. "Ons" EFT kan echter ook hierbij zeker weten dienst doen als ondersteuning/aanvulling!

                       SNEL    SUBTIEL     BLIJVEND     MILD

Kijk eerst eens naar de Introductievideo (of zie links boven) en bezoek vooral ook de website van grondlegger Gary Craig en zijn dochter Tina voor de alleruitgebreidste, zeer gedegen maar uiterst toegankelijke informatie over zijn "Officiële EFT": www.emofree.com. Die is natuurlijk wel in het Engels. Maar, geen nood, voor de mensen die er 'n beetje of echt veel diepgaander mee aan de gang willen, is binnenkort de Officiële Leerstof voor het GoudStandaard EFT ook in het Nederlands op Emofree te volgen!

In zijn werk met EFT (Emotional Freedom Techniques) heeft Gary Craig al ruim 20 jaar intensief praktisch bewijs geleverd van de werking van deze methode. Hij liet en laat nog steeds zien hoeveel meer er mogelijk is op 't gebied van fysieke en emotionele gezondheid (natuurlijk mede gebaseerd op ervaringen van anderen die zich, net als hijzelf, tientallen jaren hebben bezig gehouden met psychologie, therapie, genezing en energie en z'n mogelijkheden). Duidelijk is allang dat er veel sneller, simpeler en goedkoper dan we gewend zijn van heel veel ziekteverschijnselen en aandoeningen af te komen is. 

Gebleken is dat bij allerlei negatieve, zowel lichamelijke (gewoon pijn/steek/druk, etc.) als emotionele (bijv. verdriet/ergernis/trauma) belevingen, ’t bijv. niet meer nodig is je van het kastje naar de muur te laten sturen; dat het niet meer nodig is in zo'n eindeloos lijkend proces (dat er overigens vaak onnodig van gemaakt wordt), steeds weer tegen jezelf en anderen (waaronder vaak artsen en therapeuten) aan te botsen en ondertussen naast je oorspronkelijke ongemak almaar meer last te krijgen van, bijvoorbeeld, bijwerkingen door bepaald medicijngebruik. Het is niet meer nodig steeds te blijven steken als je constateert dat eventueel geboden "hulp" je op langere termijn geen werkelijke vooruitgang biedt, waardoor je wellicht geen uitweg of mogelijkheid tot oplossing/verlossing meer ziet, maar ondertussen wel alweer enkele jaren van je leven je in zekere zin zijn ontglipt. Dankzij EFT is ’t nl. mogelijk om via "Kloppen" of "Tappen" (verNederlandste Engelse uitdrukking voor "Kloppen") een duurzame oplossing te vinden. Want door EFT voel je je om te beginnen nu maar, indien op de juiste manier toegepast, ook alle tijd erna verlost van je pijn/ongemak en bevrijd van vaak zware en veel oude emotionele lading. 

Waarschijnlijk kun je 't nog niet echt plaatsen en vind je 't allemaal wat raadselachtig klinken. Lees daarom verder, ontdek dat 't simpelweg realiteit is en neem 't mee in de realiteit van je eigen verdere leven, ook als gereedschap dat jijzelf dan voortdurend tot je beschikking hebt! 

Ellen Langen: Toegewijde bestudeerder, handhaver en Nederlandse vertaler/eindredacteur van Gary Craig's Official Gold Standard EFT-Tutorial (Officiële GoudStandaard EFT-Leerstof) op Emofree Tutorial

LLL-EFT: Voor ondersteuning en begeleiding bij 't gebruik van Emotional Freedom Techniques (EFT) als gereedschap om je te bevrijden van zowel negatieve, storende emoties als de lichamelijke pijnen e.a. ongemakken die ze veroorzaken. 

       ZONDER APPARATEN EN MEDICIJNEN ALS HULPMIDDEL

Nog even 3 opmerkingen:

1. Verwijzingen naar pagina's op deze site worden voorafgegaan door LLL-EFT. Bij verwijzingen naar pagina's in de Officiële Leerstof/Tutorial GoudStandaard EFT op Emofree staat dit (deels) vermeld.

2. De term voor het fysiek-technische handwerk bij EFT is Tap(ping). Ook onder de naam “Tapping” is “EFT” tegenwoordig vrij algemeen bekend. In Nederland werd als vertaling voor Tap(ping) altijd al vooral Kloppen gebruikt, soms gebruikt(e) men ook Tappen (met Engelse of Nederlandse/Belgische uitspraak: Teppen, respectievelijk Tappen), sommigen gaven/geven de voorkeur aan Tikken. Tikken heeft in België juist weer de overhand. Om tegemoet te komen aan de diverse wensen en gewoontes, zal ik op deze website de diverse termen afwisselen. 

3. Op deze site kom je wat Engelse stellingen/uitroepen tegen. Die zijn, evenals de Nederlandse, natuurlijk aanmoedigingen tot gebruik van EFT, maar wat mij betreft ook bedoeld als 'n hommage aan de grondlegger van deze onvoorstelbaar werkzame methode, Gary Craig, die al die uitspraken regelmatig bezigde/bezigt. Ook zijn er diverse Engelstalige artikelen voorhanden - misschien dat die nog eens vertaald worden. Doe, als je moeite hebt met het Engels en toch wilt weten hoe en wat, voorlopig een beroep op het Google-vertaalgebeuren (nee, niet ideaal, dus blijf op je hoede, maar veelal voldoende acceptabel om een algehele indruk te krijgen). Je kunt ook altijd mij bellen of mailen als je vragen hebt.

          PIJNLOOS       VRIENDELIJK       MAKKELIJK TE LEREN 

Laatste wijzigingen op 1 december 2017

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl