Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

EFT-Basis

Algemene en praktische weetjes op 'n rij

 • EFT werkt in zo'n 85% van de gevallen, "lichamelijk" en "geestelijk".
 • Als je last hebt van epileptische verschijnselen/schizofrenie/PTSS, overleg dan echt met specialist of EFT-deskundige voor je 'n besluit neemt i.v.m. EFT. Overigens is 't in dergelijke gevallen (ook bijv. bij relatief ernstig trauma) sowieso wenselijker om er niet in je eentje mee aan de gang te gaan, maar onder begeleiding van 'n deskundige: hoewel ook in die gevallen veel te bereiken is met EFT (zoals ik persoonlijk met personen die ik ondersteunde heb mogen ervaren) is voorzichtigheid dan echt geboden. Hoe groter bijv. 'n trauma, hoe meer zorgvuldigheid bij behandeling van belang is, evenals voldoende kennis en vaardigheid! Bij onzorgvuldigheid is 'n terugval in een of andere vorm mogelijk, o.a. doordat verdrongen ervaringen (veel voorkomend bij zwaardere trauma's) met EFT bloot kunnen komen te liggen. Dit kan grote emotie opleveren, waarbij 't weer moeilijker wordt om helder te blijven en je op de juiste gevoelens te concentreren. Belangrijk is namelijk om, als je er eenmaal aan begonnen bent, de behandeling van 'n bepaald traumatisch incident hoe dan ook af te maken. Is dus zo'n trauma of epilepsie voor jou de aanleiding om met EFT te gaan werken, realiseer je dan dat behandeling bij 'n professional echt aan te bevelen is boven het zelf doen!   
 • Je neemt zelf de verantwoordelijkheid voor jezelf en je problemen. 
 • Merk je niet meteen of snel verandering? Dat wil niet zeggen dat EFT niet werkt: op de eerste plaats heeft EFT in bepaalde opzichten/situaties vaak 'n nachtje slapen of meer nodig om zich helemaal te kunnen settelen in je lijf; verder werkt 't hoe dan ook heel subtiel en dat is vaak vóór je er zelf erg in hebt. Voor eventuele andere mogelijkheden zie op LLL-EFT EFT - Werkt Het Altijd?
 • Er wordt geen diagnose gesteld, alleen gewerkt aan het probleem/de problemen.
 • Je hoeft niet je hele levensverhaal te vertellen of van alles te "herbeleven".
 • Van belang is onderscheid te maken tussen Globale zaken en Specifieke details; benader de verschillende Aspecten van 'n probleem afzonderlijk met EFT!
 • ("Onverwerkte") gevoelens kunnen dus boven komen. Heftige emoties voegen niks toe aan het proces; huilen is prima maar niet speciaal beter dan niet huilen.
   

        WHEN NOTHING ELSE WORKS THERE'S STILL EFT LLL-EFT!

 • Als 'n soort emotionele acupressuur, 'n op meridianen gebaseerde psychotherapievorm, lost EFT ongewenste negatieve automatismen op door de verbinding tussen (de herinnering aan) 'n Gebeurtenis en 't negatieve gevoel erbij te verbreken.
 • EFT haalt de negatieve emotionele beladenheid van emoties af: alleen de herinnering blijft over, overigens inclusief eventuele bestaande positieve gevoelens, maak je niet ongerust, hoor!
 • Voor een ronduit significant deel lijken problemen en negatieve emoties waar mensen mee worstelen hun oorsprong te hebben in wat we noemen Beperkende Overtuigingen die ze als kind/jongere hebben meegekregen van opvoeders en begeleiders in hun omgeving (bijv. thuis, school) of die hen, bedoeld of onbedoeld, zonder meer zijn opgedrongen door omgevingscomponenten (bijv. (pleeg)ouders, docenten, overtuigd gelovigen).Het kan de inhoud van zo'n Overtuiging zijn die voor een kind moeilijk te verkroppen valt, maar vaak is het toch vooral de wijze waarop het ermee geconfronteerd wordt door de diverse volwassenen, die die zaken voor zichzelf allang op een rijtje hebben en dan in diezelfde vorm neigen over te brengen op kinderen en niet de kinderen genuanceerd informeren en ze dan tijdens hun opgroeien en ontwikkeling leren en de ruimte geven om hun eigen keuzes erin te maken. Een dergelijke opstelling van opvoeders en begeleiders vormt de Kern van enorm veel emotionele en dus ook fysieke problemen die zich wel dan wel in de kinderfase mogen ontwikkelen, maar zeer vaak de wortels vormen van allerlei ongemakken, aandoeningen en zelfs ziektes waar men in het latere leven nog mee blijft worstelen. 
 • Ook in andere gevallen, en in principe altijd, is het van belang op zoek te gaan naar het KernProbleem.  
 • Voor veel problemen geldt dat ze slechts enkele minuten zullen vragen. Meestal zitten er aan 'n probleem meerdere Aspecten die je zoveel mogelijk ieder apart moet benaderen om werkelijk van 't probleem als geheel af te komen. Overigens is dat niet het enige - "van het probleem afkomen". Wat zich vaak voordoet is dat de betrokkene een zogenaamde Cognitive Shift, oftewel een Verandering/Verschuiving in zijn/haar Denken ervaart. Die uit zich in een meer relativerende ofwel minder "gekleurde" (want niet meer negatief persoonlijk beladen) zienswijze aangaande het eerdere probleem en wordt normaal gesproken óók als een enorme opluchting/vooruitgang ervaren. Daarvoor hoeft de persoon dus niet door een ander overtuigd te worden, ofzo, nee, dit is iets wat vanzelf ontstaat zogauw de negatieve emoties van het betreffende probleem zijn weggewerkt! (Zie in Emofree Tutorial Cognitive Shifts - Belief Changes Within EFT.) 
 • Wat je door het algehele EFT-Proces heen regelmatig zult ervaren, is 'n gevoel van ontspanning dat zich dan uit in (neiging tot) gapen.
 • EFT is 'n gereedschap, dat je, als je ermee bekend bent, door de dagen heen altijd bij de hand hebt als jij er behoefte aan hebt/als jij t nodig vindt.
 • Voor mensen die EFT niet kennen kan 't er wat vreemd uitzien als iemand bezig is met dat Kloppen op verschillende plekken op z'n lijf. Laat je daar niet door weerhouden. Mocht je er toch moeite mee hebben: eventuele alternatieve EFT-manieren vind je op LLL-EFT in EFT - In het Dagelijks Leven.

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl