Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

EFT - Lijkt Niet te Werken? Tips!

     1.  The One Minute Wonder/'t Toverstafje     6.  De woorden die we gebruiken
  2.  Als EFT NOG niet werkt                            7.  Teveel? Te snel?
3.  Doe EFT voor EFT                                   8.  De maatschappij van EFT-sceptici
  4.  De "voel"-ervaring                                  9.  Testen, Testen, Testen
     5.  Voor mij zal EFT toch nooit werken       10. Terug naar de basis

Heb je misschien gehad dat je dacht: "Nou heb ik dat EFT-gedoe geprobeerd, maar 't schiet gewoon niet op" of "Hoe komt 't nou dat er niks gebeurt, terwijl ik toch steeds maar zit te Kloppen?" Als je tijdelijk de weg kwijt bent op je EFT-reis, dan komen de volgende tips jou van pas. Hou overigens sowieso rekening met 't feit dat EFT vaak minstens 'n nachtje slapen nodig heeft om "zich te settelen" in je lichaam. Probeer aan de andere kant na bepaalde Klopactiviteiten jezelf wel te observeren: veranderingen vinden vaak erg subtiel plaats.  

EFT-tips voor beginners - om je over de drempel te helpen:

Vóór alles: 
Ga na of je wel hebt gewerkt volgens de instructies van het Officiële GoudStandaard EFT zoals ze oorspronkelijk van Gary Craig en zijn site (www.emofree.com) afkomstig zijn en waarmee je de grootste kans hebt op optimaal resultaat. Zie voor alle diverse onderdelen van het EFT-Proces (binnenkort de Nederlandse vertaling) van zijn Tutorial (GoudStandaard EFT-Begeleidende Leerstof)!

1. 't "Toverstafje"
Als je voor 't eerst met EFT te maken krijgt, heb je wel 'ns 't geluk dat je 'n verbijsterende ervaring hebt of in 'n demonstratie ziet hoe zo'n ingrijpende en zo te zien acute verandering plaats vindt. Dan lijkt 't echt of er met 'n toverstafje gewerkt wordt. Heel interessant en spannend. "Dat zag er echt makkelijk en effectief uit! Geen wonder dat men EFT 'n superuitvinding noemt!" Dat soort ingrijpend succes scheept je vaak op met de verwachting dat iedere sessie op zo'n manier zal verlopen. Als je dan thuis EFT probeert op 'n eigen probleem en 't probleem verdwijnt niet als sneeuw voor de zon, raak je misschien teleurgesteld.
't "Toverstafgebeuren" zoals in de demonstratie komt vaak genoeg voor, maar zo verloopt 't niet altijd. Trainers die met groepen werken zijn meestal heel ervaren en in staat om 'n verfijnd staaltje van EFT-technieken neer te zetten. Goede trainers gaan vaak op hun gevoel af bij 't bepalen van welk onderwerp 't best benaderd kan worden, welke Woorden te gebruiken en welke techniek 't beste uit de kast kan worden gehaald. Jij als "Nieuwkomer" bent nog bezig je het BasisWerk eigen te maken. Blijf Kloppen tot 't proces 'n tweede natuur voor je wordt en je zult verbaasd staan over de successen die je behaalt - in ieder geval op wat "simpelere zaken" (geen trauma/depressie e.d.).  

2. Als EFT NOG niet werkt
Ik had dit paragraafje natuurlijk ook de titel "EFT werkt niet voor mij" kunnen geven. Dat is nl. wat 'n teleurgestelde klant wel 'ns zegt. Maar als ik 't dan in 'n ander kader plaats, bijv. "EFT werkt NOG niet voor mij", wordt daarmee de focus afgehaald van "mislukking" en kun je "NOG niet" als positieve intentie voor ogen houden.
Denk hierbij aan de metafoor van 't water dat op 'n steen druppelt. 't Kan best even duren eer je effect waarneemt, maar iedere keer dat EFT "niet werkt" leert je weer 'n les over jezelf en over wat voor jou wel werkt en wat in bepaalde situaties (misschien) niet. 
           
3. Doe EFT voor EFT
Als iemand me vertelt dat ie thuis geen EFT heeft gedaan en we hebben 't over de reden(en) waarom, belooft de klant om meer z'n best te doen. Ik breng dan naar voren dat 't nuttig kan zijn om er rechtstreeks op te Kloppen en dan doen we dus EFT voor EFT. 't Klopgeheel ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit:  

"Hoewel
...dit klopgedoe niet werkt, accepteer ik mezelf helemaal.
...ik vergeet om EFT te doen als 't echt nuttig is, acc....
...ik 't verpest heb, acc....
...ik EFT heb opgegeven voordat ik helemaal over m'n probleem heen was, acc....."  

Als we 't niveau van ongemak, frustratie, opstandigheid over EFT en dat " 't niet werkt" wat omlaag gebracht of 't weggewerkt hebben, is 't mogelijk om 'n volgende laag van spelende problemen te benaderen. Misschien komen we zelfs 'n Specifieke Gebeurtenis tegen die te maken heeft met je eigen (vaak dan Beperkende) Overtuiging i.v.m. succes en kunnen we daarop Kloppen.  

4. De "voel"-ervaring
Eén van de dingen waardoor we weten dat EFT echt voor ons werkt, is door "voel"-ervaring. De meeste volwassenen hebben er geen erg in als hun lichaamstemperatuur verandert, dat spanning in hun spieren voortdurend wijzigt, of dat er verkramping of vermindering in hun spierkracht optreedt op allerlei momenten.
Ook als 't lijkt of EFT niet werkt, heb je vaak vergeten op te letten wat er zich in je lichaam afspeelt. Heel nuttig en verstandig is dus om precies vast te stellen wat er veranderd is. Is de spanning uit je borst, zijn je schouders ge- of ontspannen of is 't mentale beeld veranderd? Voelt je lichaam lichter, gaat je ademhaling makkelijker/rustiger? Is 'n gedachte veranderd? Leer jezelf aan om dit soort veranderingen door je lichaam heen vast te stellen.  

5. Voor mij zal EFT nooit werken
Er zijn situaties dat Nieuwkomers de neiging hebben 't op te geven en zich (weer) hopeloos voelen. Dat je eventueel niet acuut succes boekt kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld (zie ook de punten hierna): Als je voor 't eerst kennis hebt gemaakt met EFT, ga je meestal met je opgedane BasisKennis aan 't werk met jezelf. Dan heb je echter nog niet genoeg kennis, ervaring en (vaak) vertrouwen om wat dieperliggende thema's te benaderen. In deze tijd kun je 't beste één-op-één werken of in 'n groep, of samen met 'n ervaren EFT-Practitioner die op de hoogte is van de meer verfijnde toepassingen van EFT en die je kan helpen bij 't herkennen en benaderen van "Kern"-ervaringen en verborgen Overtuigingen die innerlijke verandering bij je blokkeren.  

6. Welke woorden heb je precies gebruikt?
Als iemand zegt dat EFT niet werkt, vraag ik eerst Specifieke informatie over 't item, bepaalde Aspecten en de Zinnetjes die de klant heeft gebruikt. Zo kun je er achter komen wat zich heeft afgespeeld en hoe 't protocol verbeterd kan worden. Schrijf 'n onderwerp en de GeheugenSteuntjes die je gebruikt op en noteer 't intensiteitsniveau i.v.m. 't item. Dat is vooral belangrijk als je alleen werkt. Noteer iedere verandering in Aspect en/of intensiteit na elk KlopRondje. Op deze manier ben je in staat om 't achteraf nog 'ns te bekijken, waarmee je de vooruitgang en eerdere successen concreet voor ogen krijgt. Als je samen met iemand anders werkt, kun je aan de hand van dergelijke notities ook makkelijker in de gaten houden of je geen items overslaat.  

7. Te veel, te snel?
Dat EFT thuis niet werkt, wil heus niet zeggen dat 't überhaupt niet werkt. 't Betekent om te beginnen waarschijnlijk alleen dat 't NOG niet werkt. Soms komt dat doordat je een van de zeer grote issues met 'n enorm hoog en/of breed intensiteitsniveau hebt benaderd. In 't EFT BasisProtocol wordt ons verteld dat we, zolang we EFT nog aan 't leren zijn, 't beste geen problemen kunnen benaderen met 'n hogere intensiteit dan 5 of 6. Oefen dus eerst 'n tijdje met minder beladen zaken en/of Aspecten, voordat je op 'n echt groot emotioneel probleem gaat Kloppen.

8. De maatschappij van EFT-sceptici
De meesten van ons hebben jáááren ervaring in 't gebruik van 't denk/praat/doe-beter-je-best-proces van therapeutische verandering en in 't begin zul je de neiging hebben om terug te grijpen naar 'n praatmodel, omdat je 't moeilijk te geloven vindt dat zoiets mafs als EFT echt zou werken.
Dat geldt natuurlijk helemáál voor gezondheidsdeskundigen en velen onder hen blijven (nog) sceptisch over EFT. Toch zijn er inmiddels in Nederland tientallen regulier-deskundigen (artsen, psychologen) die in bescheiden tot uiterst significante mate gebruik maken van EFT bij de hulpverlening aan hun cliënten.
Ben jij gezondheidsdeskundige of ben je 't niet, zoek 'n vriend(in), collega of professional op die EFT gebruikt. Kun je geen EFT-persoon in je omgeving vinden, regel dan wat telefonische begeleiding, kijk eens uitgebreider op de website van grondlegger Gary Craig, Emofree, of die van een andere Officiële EFT-Beoefenaar en lees over successen die allerlei anderen boekten met Officiële EFT. Hou jezelf ook op de hoogte van ontwikkelingen en vernieuwingen op 't gebied van Officiële EFT die zich nog steeds voortdurend voordoen. Het blijft fascinerend en ondersteuning tegenover de breed heersende scepsis kan veel schelen!
Als je eenmaal in je eigen leven 'n groot resultaat hebt bereikt met EFT, maakt de scepsis van anderen je niet meer uit. Je kunt je reactie op anderen veranderen met wat Kloppen: "Hoewel ik de pest heb aan de manier waarop hij/zij minachtend zijn/haar ogen laat rollen als ik 't over EFT heb, accepteer ik mezelf helemaal."  

9. Testen, Testen, Testen
Test je thuis? Wat Test je dan?
Over 't algemeen hebben Nieuwkomers dáár de meeste moeite mee, om dàt thuis consequent te doen.
Ben je misschien van 't "oorspronkelijke" onderwerp afgeweken en van "de angst als 8-jarige" verschoven naar "de boosheid als 8-jarige" (gebeurt vaak voor je 't weet, wees alert!). Of misschien ben je wel op 't zelfde Aspect gebleven, maar ben je vergeten de SUD-score van tevoren even te noteren.
Voordat je denkt dat EFT voor jou niet werkt---denk erom om vóór elk Rondje Aspecten (steekwoorden) en intensiteitsniveau te noteren (later, als 't meer routine is geworden, wordt dat vanzelf minder noodzakelijk). Sommige zaken vragen om meerdere Rondjes eer ze helemaal geneutraliseerd zijn. Als je denkt dat er niks veranderd is, doe dan sowieso 5 Rondjes voor je aan 'n ander Aspect/Probleem begint.
Grote kans! dat je door zorgvuldig 't intensiteitsniveau (SUD-score) vast te stellen (en noteren) en goed bij 't Aspect/Probleem te blijven duidelijk verbetering constateert.

10. Terug naar de basis
De officiële Tutorial oftewel Leerstof voor Officiële EFT wordt gepresenteerd op Gary Craig's website Emofree (zie Official EFT Tutorial). Dat is de bron van de Officiële EFT-Theorie en -Praktijk. In de loop van de tijd hebben ervaren therapeuten EFT gecombineerd met allerlei andere psychologische en fysiologische vormen van hulpverlening, terwijl al andere vormen van EnergiePsychologie bestonden die we "neefjes ("cousins") noemen. Als EFT voor jou niet lijkt te werken, check dan nog eens van of je wel alle benodigde onderdelen van de Officiële EFT-Basis hebt toegepast.

 

 

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl