Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

EFT - Terminologie

Hier vind je een verzameling termen die gebruikt worden bij EFT en die je regelmatig zult tegenkomen als je je begeeft op www.emofree.com en de websites van EFT-ers die deze Officiële versie overtuigd en trouw volgen, of als je kijkt naar beschikbare video's of luistert naar audio's. Verder naar onderen vind je alle KlopPunten en hun afkortingen zoals ze op Emofree en, als het goed is, door volgers daarvan officieel gebruikt worden.

Nederlands-Engels:

Aspecten -- Aspects; BasisRecept -- Basic Recipe; beeldspraak -- metaphor; Beperkende Overtuigingen -- Limiting Beliefs; EFT-Beoefenaar -- EFT-Practitoner;  Ernstige Ziektes -- Serious Diseases; GeheugenSteuntje -- Reminder Phrase; GeneralisatieEffect -- Generalization Effect; Intensiteit -- Intensity; Ja maar-tjes in je achterhoofd -- Tailenders; KernProbleem -- Core Issue; KlopPunt -- Tapping Point; KlopRonde -- Sequence;  Leerstof -- Tutorial; 9-GamutProcedure -- 9 Gamut Procedure.; OntdekkingsVerklaring -- Discovery Statement; oogbeweging -- eyemovement; Opstart -- Set up, genoemd naar 't opzetten van kegels bij bowlen; OpstartZin -- Set-up Phrase; Overtuigingen (in je hoofd) --  Your Beliefsystem; probleem-onderwerp-- issue; Schrijfsels/Geschrijf op je Muren -- Writing on our Walls; Specifiek Benoemen -- Being Specific; Specifieke Gebeurtenis -- Specific Event; Stijging van Intensiteit -- Crescendo; Subjectieve VerstoringEenheden -- Subjective Units of Disorder (SUDs); Surrogaat (Op Afstand) Kloppen -- Surrogate Tapping; TafelBlad en TafelPoten-beeldspraak -- TableTop and TableLegs-metaphor; Testen -- Testing; veilige plek -- comfort zone; Volgorde KlopRondje -- Sequence; volharding -- persistence; Wisselen van Aspect -- Change Aspects. 

            

Engels-Nederlands: 

Aspects -- Aspecten; Basic Recipe -- BasisRecept;  Being Specific -- Specifiek Benoemen; Change Aspects -- Wisselen van Aspect;  comfort zone -- veilige plek; Core Issue -- KernProbleem; Crescendo -- Stijging van Intensiteit; Discovery Statement -- OntdekkingsVerklaring; EFT-Practitoner -- EFT-Beoefenaar;  eyemovement -- oogbeweging;  Generalization Effect -- GeneralisatieEffect; Intensity -- Intensiteit;  Limiting Beliefs -- Beperkende Overtuigingen; metaphor -- beeldspraak; 9 Gamut Procedure -- 9-GamutProcedure; persistence -- volharding;  Reminder Phrase -- GeheugenSteuntje; Sequence -- Volgorde KlopRondje; Serious Diseases -- Ernstige Ziektes; Set up -- Opstart, genoemd naar 't opzetten van kegels bij bowlen; Set-up Phrase -- OpstartZin; issue -- probleem-onderwerp; Specific Event -- Specifieke Gebeurtenis; Subjective Units of Disorder (SUDs) -- Subjectieve VerstoringEenheden; Surrogate Tapping -- Surrogaat (Op Afstand) Kloppen; TableTop and TableLegs-metaphor -- TafelBlad en TafelPpoten-beeldspraak; Tailenders -- Ja maar-tjes in je achterhoofd; Tapping Point -- KlopPunt; Tapping Sequence -- KlopRonde; Test(ing) -- Testen; Tutorial -- (Begeleidende) Leerstof; Writing on our Walls -- Schrijfsels/Geschrijf op je Muren; Your Beliefsystem -- Overtuigingen (in je hoofd).       

Namen/Afkortingen van "Klop-punten" die gebruikt worden bij EFT:

Sore Spot=Zere Plek= vanaf midden sleutelbeen zo'n 5cm naar rechts/links en daar zo'n 3cm naar onderen. Daar zit 'n plek die wat pijnlijk voelt als je erop drukt/wrijft (Lymfeknoop). Maakt geen deel uit van Officële EFT.

TOH= Top Of Head= boven Op 't Hoofd (OH), achter op schedelrand

EB=Eye Brow= binnenkant WenkBrauw (WB)  

SE=Side of Eye= Naast 't Oog (NO), aan buitenkant

UE=Under Eye= Onder 't Oog (OO), bovenop jukbeen

UN=Under Nose= Onder de Neus (ON), boven bovenlip

CH=Chin= Kin (KiP), eigenlijk tussen kin en onderlip

CB=Collar Bone= SleutelBeen (SB), rechts- of linksonder kuiltje in midden van onderkant sleutelbeen

UN=Under Nipple= voor mannen vlak Onder rechter of linker Tepel (OT)/voor vrouwen onder r/l borst

UA=Under Arm= zo'n 10 cm Onder rechter of linker Arm (OA) (waar bij vrouwen 't bh-bandje zit)

TH=Thumb= duim (DP), naast onderhoek van nagelbed, aan buitenkant duim

IF=Index Finger= WijsVinger (WV), naast onderhoek van nagelbed, aan kant  van duim

MF=Middle Finger= MiddelVinger (MV), naast onderhoek van nagelbed, aan kant van wijsvinger

LF=Little Finger= Pink (PiP), naast onderhoek van nagelbed, aan kant van ringvinger

KC=Karate Chop= KaratePunt (KaP), buiten-zijkant van hand, tussen onderkant pink en pols

9 Gamut Point=9-GamutPunt (GaP)= zachte plek vlak onder plekje tussen onderste knokkeltjes van ringvinger en pink, duidelijk voelbaar als je 'n losse vuist maakt

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl