Join Gary Craig's Official EFT Tapping Community

Gary Craig's EFT Community

November 2017:
Onlangs is op Emofree, de website van Gary Craig, naast de oorspronkelijke Engelse versie, de "Official Gold Standard EFT-...

Nieuws

   

EFT - Toekomstige Wolkenkrabber

EFT - Werkt Het Altijd?

Heel algemeen kun je zeggen dat voor mensen die Officiële GoudStandaard EFT toepassen dit in zo'n 85% van de gevallen, "lichamelijk" en "geestelijk", tot de conclusie leidt dat het ook inderdaad heeft gewerkt. Heel waarschijnlijk zou 't percentage op zo'n 99% komen, als 't altijd allemaal door iedereen op de juiste manier werd toegepast. Daarbuiten is er 't feit van in 't lichaam aanwezige giftige stoffen ("energy toxins") dat 'n blokkerende rol kan spelen.

             De eventuele valkuilen:

  • de betrokken persoon is niet genoeg in staat om de emotie/pijn waar 't op dat moment om gaat te voelen 
  • bij 't behandelen benoemt men problemen niet Specifiek genoeg
  • 't KernProbleem is niet gevonden 
  • 't lichaam van de persoon heeft te weinig water in zich 
  • de gebruikte Taal wordt niet luid genoeg uitgesproken: vaak kan 't van belang zijn dat de Zinnen harder worden uitgesproken    
  • vooral bij wat complexere zaken kan 't wel 'ns lijken alsof EFT niet werkt, maar er kan nog zóveel gebeuren: als je volhoudt, doorzet! 
  • de persoon is niet voldoende gemotiveerd om EFT toe te passen op iets wat 'm dwars zit 
  • de persoon is in feite niet voldoende op de hoogte van de EFT-Procedure en alles wat er bij kan spelen 
  • i.p.v. dat de persoon zelf "Klopt"/"Tapt" kan hijzelf, of evt. de behandelaar, 't prettiger vinden als de therapeut Klopt bij de cliënt

 

Allemaal dingen die 'n rol (kunnen) spelen in de algehele effectiviteit van de EFT-behandeling!

                        WAAR EMOTIONELE BEVRIJDING 
                        FYSIEKE GEZONDHEID BRENGT!

Disclaimer - Ontwerp & bouw: Digitmind.nl